Denizel İstilacı Yabancı Türler Projesi Balast Suları Sözleşmesi Uygulamaları ve e-DNA Metabarkodlama Toplantısı, 27-28 Eylül 2021 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi

Denizel İstilacı Yabancı Türler Projesi Balast Suları Sözleşmesi Uygulamaları ve e-DNA Metabarkodlama Toplantısı, 27-28 Eylül 2021 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi

Denizel İstilacı Yabancı Türler Projesi Balast Suları Sözleşmesi Uygulamaları ve e-DNA Metabarkodlama Toplantısı, 27-28 Eylül 2021 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi

Çalıştay, 26-28 Eylül 2021 tarihleri ​​arasında UNDP, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMPGM), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı-Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Türkiye’nin farklı noktalarından katılım sağlayan Devlet Liman Kontrolörleri (PSC) ile Antalya’da gerçekleştirildi. Eğitimin temel amacı, İstilacı Yabancı Türler Kavramı, Geliş Yolları-Mücadele Yöntemleri, Balast Suyu Sözleşmesi ve Uygulama Prensipleri ile e-DNA Metabarkodlama konusunda Liman Devleti Kontrolörlerinin (PSC) kapasitesini artırmaktır.

Eğitim süresince, MarIAS Marmara alan uzmanı; Melih Ertan ÇINAR ve Ayvalık alan uzmanı Murat BİLECENOĞLU, İstilacı Yabancı Tür tanımının, istilayı kontrol altına almak için izlenecek yol ve azaltıcı önlemlerin altını çizmiştir. Çevresel DNA (e-DNA), Genomik Metabarkodlama ve Örnekleme, Ankara Üniversitesi Evrimsel Genetik Laboratuvarı Direktörü Esra Mine ÜNAL tarafından ele alınmış ve sunulmuştur. Balast Suyu Konvansiyonu Uygulamaları, Sertifika Türleri, IOPP ve Balast Suyu Arıtma Sistemlerinin De-harmonizasyonu ve Harmonizasyonu, DNV (klas kuruluşu) İş Geliştirme Müdürü Cüneyt ALPAY tarafından analiz edilmiş ve paylaşılmıştır.

X