Keşfet
Öğren
Takip Et
Katıl

MARIAS Projesi

“Önemli Denizel Biyolojik Çeşitlilik Alanlarında İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi Projesi” kısaca “Denizel İstilacı Yabancı Türler Projesi” istilacı yabancı türlerin önlenmesi, tespit edilmesi, kontrolü ve yönetiminde güçlendirilmiş kapasiteler ve yatırımlarla deniz ve kıyı ekosistemlerinin direncinin artırılması hedefi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile işbirliği içinde Küresel Çevre Fonu (GEF) finansal desteği ile yürütülüyor.

Proje Hakkında
img

DENİZLERDEKİ TEHLİKELER NELER?

Denizel İstilacı Yabancı Türler

PROJEDEN HABERLER

Denizel İstilacı Yabancı Türlerle (İYT) ile ilgili Protokoller ve Karantina Mekanizmaları Rehberlerinin İçerik Toplantısı 09 Haziran 2021 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi

09 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda, proje biyo-güvenlik ve karantina uzmanı Prof. Dr. Gürel TÜRKMEN ve hukuk danışmanı Prof. Dr. Süheyla Suzan GÖKALP ALICA tarafından, biyogüvenlik ve karantina mekanizmalarına ilişkin Uluslararası (AB) Tüzük örneklerine ve ilgili içeriklere yer verilmiştir.

Denizel İstilacı Yabancı Türlerle (İYT) ile ilgili Protokoller ve Karantina Mekanizmaları Rehberlerinin İçerik Toplantısı 09 Haziran 2021 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi

Denizel İstilacı Yabancı Türlerle (İYT) Mücadele için Teşvik Mekanizmaları Değerlendirme Toplantısı 08 Haziran 2021 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi

Proje teşvik mekanizmaları uzmanı Dr. Aylin ULMAN ve sosyo-ekonomi uzmanı Prof. Dr. Vahdet ÜNAL tarafından, MarIAS Projesi’nin hedefindeki beş İYT’ye dair teşvik mekanizmaları ele alınmıştır.

Denizel İstilacı Yabancı Türlerle (İYT) Mücadele için Teşvik Mekanizmaları Değerlendirme Toplantısı 08 Haziran 2021 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi

Denizel İstilacı Yabancı Türler ile ilgili
Kaynaklara Erişin

kaynaklar

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
DKMP

GEF

GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY

UNDP Türkiye

UNDP TÜRKİYE

X