Denizel İstilacı Yabancı Türlerin Etkileri Konulu Bilimsel Konferans 21-23 Kasım 2022 Tarihlerinde Antalya’da Düzenlenecek

Denizel İstilacı Yabancı Türlerin Etkileri Konulu Bilimsel Konferans 21-23 Kasım 2022 Tarihlerinde Antalya’da Düzenlenecek

Denizel İstilacı Yabancı Türlerin Etkileri Konulu Bilimsel Konferans 21-23 Kasım 2022 Tarihlerinde Antalya’da Düzenlenecek

Denizel İstilacı Yabancı Türler Projesi (MarIAS) kapsamında 21-23 Kasım 2022 tarihlerinde Antalya’da “Denizel İstilacı Yabancı Türlerin Etkileri Bilimsel Konferansı” gerçekleştirilecektir.

Son yıllarda küreselleşmenin hız kazanmasıyla beraber insan, bitki ve hayvan hareketleri de hız kazandı, bir yerden başka bir yere taşınmaları da kolaylaştı. Yabancı türlerin de gerek belirli bir amaç için veya istem dışı taşınmaları da her gün artıyor. İstilacı yabancı türler (İYT) küresel olarak biyolojik çeşitlilik ve ekosistemler üzerindeki en büyük tehditlerden birini oluşturuyor.

Süveyş Kanalı’nın açılması, gemilerin balast sularını denizlere boşaltması, iklim değişikliğinin etkileri ve alıcı ortamın biyolojik çeşitlilik yönünden fakirliği yeni türlerin yerleşmesini kolaylaştırdı. Akdeniz’de yabancı tür sayısı 1.000’i aşarken, Türkiye denizlerinde bu sayı 500’ü aştı.

Kendisi küçük etkisi büyük, denizel istilacı yabancı türler, deniz ekosistemlerini, insan sağlığı ve refahını ve ekonomiyi olumsuz etkilemektedir. Çevresel, sosyal, ekonomik birçok etkileri vardır. Bu kapsamda bu türlerin etkileri değerlendirmek, proje kapsamında Ulusal Strateji ve Eylem Planı hazırlama sürecinde proje çalışmaları ile beraber İYT’lerin ekolojik ve ekonomik etkileri çerçevesinde yapılan diğer ulusal çalışmaların da derlenmesi ve paylaşılması amacıyla bir bilimsel konferans organize edilmiştir. Etkinliğin diğer bir amacı ise strateji ve eylem planı için önerilerin geliştirilmesi amacıyla proje haricinde ulusal ölçekte yapılan benzer çalışmaların ve görüşlerin etkin olarak toplanabilmesi ve tartışılabilmesidir.

Poster ve sözlü sunumlar ile davetli konuşmacıların olması beklenen konferans 21-23 Kasım 2022 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek olup, detaylı bilgiye Eylül 2022 itibariyle iasimpactconference.org sayfasından da ulaşılabilecektir. Konferansta kritik öneme sahip ve bilim kurulu tarafından belirlenecek sunumları yapacak kişilerin ulaşım ve konaklama masrafları proje bütçesinden karşılanacaktır.

X