Denizel İstilacı Yabancı Türler (IYT) Projesi 3 hedef gruba (Balıkçılar, Dalgıçlar ve Deniz Taşımacılığı Sektörü) yönelik Farkındalık Artırma ve Bilinçlendirme Eğitimleri 03-04-05 Kasım 2021 tarihinde Antalya’da gerçekleştirildi.

Denizel İstilacı Yabancı Türler (IYT) Projesi 3 hedef gruba (Balıkçılar, Dalgıçlar ve Deniz Taşımacılığı Sektörü) yönelik Farkındalık Artırma ve Bilinçlendirme Eğitimleri 03-04-05 Kasım 2021 tarihinde Antalya’da gerçekleştirildi.

Denizel İstilacı Yabancı Türler (IYT) Projesi 3 hedef gruba (Balıkçılar, Dalgıçlar ve Deniz Taşımacılığı Sektörü) yönelik Farkındalık Artırma ve Bilinçlendirme Eğitimleri 03-04-05 Kasım 2021 tarihinde Antalya’da gerçekleştirildi.

Farkındalık Artırma ve Bilinçlendirme Eğitimleri, 03-05 Kasım 2021 tarihlerinde, UNDP, Doğa Koruma ve Milli Parklar G.M, Sahil Güvenlik, pilot sahalarda yer alan STK’lar, balıkçılar, Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği, Dalgıçlar-Dalış Okulu Temsilcileri, Deniz Taşımacılığı Sektörü, Kadın Balıkçılar Derneği gibi birçok kurumun katılımıyla Antalya’da gerçekleştirildi. Eğitimin temel amacı, Denizel biyolojik çeşitlilik ve denizel İYT ile ilişkili temel kavramların ele alınması ve Denizel IYT’nin ekolojik, sosyal ve ekonomik etkilerinin 3 hedef gruba özel örneklerle irdelenmesi olarak açıklanabilir.

Eğitimlerde, deniz biyoçeşitliliği ve IYT ile ilgili temel kavramlar, IYT ve biyoçeşitlilik arasındaki ilişki, balık türleri çeşitliliği ve balık stokları ile IYT ve balıkçılık endüstrisi arasındaki ilişki ele alınmış, IYT’nin ekolojik, ekonomik ve sosyal etkileri, özellikle balıkçılık sektörüne etkileri ve yarattığı olumsuz sonuçlar oturumlarda vurgulanmıştır. Ayrıca IYT’nin özellikle deniz taşımacılığı ve rekreasyonel teknecilik/yatçılık sektörüne etkileri ve yol açtığı olumsuz sonuçlar da uzmanlar tarafından detaylandırılmıştır.

X