TÜRKİYE DENİZLERİNDE YABANCI TÜR SAYISI ARTIYOR….

TÜRKİYE DENİZLERİNDE YABANCI TÜR SAYISI ARTIYOR….

TÜRKİYE DENİZLERİNDE YABANCI TÜR SAYISI ARTIYOR….

Türkiye’de de istilacı yabancı türler hem sucul, hem de karasal ortamlarda ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlar meydana getirmekte ve küresel olarak biyoçeşitlilik üzerine en büyük tehditlerden biri olmaya devam etmektedir. Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayınlayan dünyanın en kötü 100 istilacı yabancı türlerinden 14 tanesi Türkiye’de bulunmaktadır.

Türkiye’ye akvaryumculuk, akuakültür, bahçe düzenleme, balıklandırma ve rekreasyonal amaçlar gibi bilerek getirilen veya Süveyş Kanalı, gemilerin balast suyu gibi yollarla gelen istilacı yabancı türlerle mücadelede erken teşhis, hızlı değerlendirme ve hızlı müdahale çok önemlidir.

İstilacı yabancı türlerin ortadan kaldırması, kontrol edilmesi, yayılmasının engellenmesi ve üremesinin durdurulması yerel türlerin ve ekosistemin korunması, insan sağlığı ve ekonomi üzerine baskı olmaktan çıkarılması gerekmektedir.

Kirlilik, iklim değişikliği yabancı türlerin yerleşip çoğalmasına uygun ortam yaratmaktadır. Bu kapsamda Doğa Koruma ve Milli parklar Genel Müdürlüğü tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile işbirliği içinde Küresel Çevre Fonu (GEF) finansal desteği ile İstilacı yabancı türlerin girişlerinin engellenmesi, kontrol edilmesi, yayılmasının engellenmesi, üremesinin durdurulması ve yönetimi için “Önemli Denizel Biyolojik Çeşitlilik Alanlarında İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi Projesi (GEF VI Projesi)” başlamıştır. Denizel İstilacı Yabancı Türler Projesi MARIAS kapsamında denizlerimizde yabancı tür tespit çalışmaları da devam etmektedir.

Akdeniz’de yabancı tür sayısı 1000’i aşarken, 2011 yılında Türkiye denizlerinde yabancı tür sayısı 422 iken, 2020 yılı itibariyle bu sayı 540’a ulaşmıştır. Bununda 105’ini istilacı yabancı türler oluşturmaktadır.

Denizlerimiz itibariyle, Karadeniz’de 28, Marmara Denizi’nde 124, Ege Denizi’nde 253 ve Akdeniz’de 413 yabancı tür olduğu tespit edilmiştir. Bunlardan en tehlikelileri, aslan balığı, balon balığı, taşbalığı, deniz salyangozu, göçmen denizanası, çizgili yılan kedi balığını, Kuzey Atlantik deniz yıldızı örnek verebiliriz.

X