Proje Saha Çalışması Sonuçlarının Değerlendirilmesi Toplantısı ve DAD Açılış Töreni 08-10 Haziran 2022 tarihleri ​​arasında Ankara’da gerçekleştirildi

Proje Saha Çalışması Sonuçlarının Değerlendirilmesi Toplantısı ve DAD Açılış Töreni 08-10 Haziran 2022 tarihleri ​​arasında Ankara’da gerçekleştirildi

Proje Saha Çalışması Sonuçlarının Değerlendirilmesi Toplantısı ve DAD Açılış Töreni 08-10 Haziran 2022 tarihleri ​​arasında Ankara’da gerçekleştirildi

Toplantıda, Denizel İYT’nin önlenmesi, yok edilmesi, kontrolü ve yönetimine ilişkin proje pilot sahalarında (Samandağ, İğneada, Ayvalık Adaları ve Marmara Adaları) hazırlanacak ve yürütülecek olan yönetim planları sürecine ilişkin bilgilendirme yapılmış ve deniz ve İYT uzmanları tarafından gerçekleştirilen saha çalışması sonuçları değerlendirilmiştir. Doğa Araştırmaları Derneği (DAD) tarafından hazırlanacak olan tür yönetim planlarının içerikleri tartışılmış, MarIAS saha uzmanlarının katkıları alınmıştır.

X