Denizel İstilacı Yabancı Türlerle (İYT) Mücadele için Teşvik Mekanizmaları Değerlendirme Toplantısı 08 Haziran 2021 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi

Denizel İstilacı Yabancı Türlerle (İYT) Mücadele için Teşvik Mekanizmaları Değerlendirme Toplantısı 08 Haziran 2021 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi

Denizel İstilacı Yabancı Türlerle (İYT) Mücadele için Teşvik Mekanizmaları Değerlendirme Toplantısı 08 Haziran 2021 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi

08 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda, proje tesvik mekanizmaları uzmanı Dr. Aylin ULMAN ve sosyo-ekonomi uzmanı Prof. Dr. Vahdet ÜNAL tarafından, MarIAS Projesi’nin hedefindeki beş İYT’ye dair teşvik mekanizmaları ele alınmış, vaka incelemeleri üzerinden teşvik mekanizmalarında karşılaşılan sorunları ve program tasarımlarında dikkat edilmesi gereken noktaları vurgulamışlardır. Ilaveten, Dünyada ve Türkiye’de denizel İYT ile mücadele amaçlı geliştirilen teşvik mekanizmalarının incelenmesi yoluyla Türkiye’deki denizel İYT için en uygun teşvik yaklaşımları Doğa Koruma ve Milli Parklar GM (DKMPGM) ve UNDP proje ekiplerine aktarılmış ve genel çerçeve tartışılmıştır.

X