Denizel İstilacı Yabancı Türlerle (İYT) Mücadele için Hasat Teşvik Programı Toplantısı, 12-13 Temmuz 2021 tarihlerinde Antakya-Hatay’da gerçekleştirildi

Denizel İstilacı Yabancı Türlerle (İYT) Mücadele için Hasat Teşvik Programı Toplantısı, 12-13 Temmuz 2021 tarihlerinde Antakya-Hatay’da gerçekleştirildi

Denizel İstilacı Yabancı Türlerle (İYT) Mücadele için Hasat Teşvik Programı Toplantısı, 12-13 Temmuz 2021 tarihlerinde Antakya-Hatay’da gerçekleştirildi

Aslan balığı, Balon balığı ile Su Sümbülü kapsamında Hasat Teşvik Programları” konulu toplantı 12-13 Temmuz 2021 tarihinde Antakya-Hatay’da gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda, Akdeniz’de görülmeye başlayan ve denizel biyoçeşitliliğe, insan sağlığına ve ekonomiye olumsuz etkileri olan Indo-Pasifik kökenli Aslan balığı (Pterois miles), Balon balığı (Lagocephalus sceleratus) ile Su sümbülü (Eichhornia crassipes) popülasyonlarının kontrol altına alınması ve ekonomiye kazandırılması kapsamında, Dr. Aylin ULMAN ve Prof. Dr. Cemal TURAN tarafından en uygun Hasat Teşvik yaklaşımları sunulmuş ve genel çerçeve tartışılmıştır.

X