Denizel İstilacı Yabancı Türlerle (İYT) ile ilgili Protokoller ve Karantina Mekanizmaları Rehberlerinin İçerik Toplantısı 09 Haziran 2021 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi

Denizel İstilacı Yabancı Türlerle (İYT) ile ilgili Protokoller ve Karantina Mekanizmaları Rehberlerinin İçerik Toplantısı 09 Haziran 2021 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi

Denizel İstilacı Yabancı Türlerle (İYT) ile ilgili Protokoller ve Karantina Mekanizmaları Rehberlerinin İçerik Toplantısı 09 Haziran 2021 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi

09 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda, proje biyo-güvenlik ve karantina uzmanı Prof. Dr. Gürel TÜRKMEN ve hukuk danışmanı Prof. Dr. Süheyla Suzan GÖKALP ALICA tarafından, biyogüvenlik ve karantina mekanizmalarına ilişkin Uluslararası (AB) Tüzük örneklerine ve ilgili içeriklere yer verilmiş, Türkiye için öneriler sunulmuştur. Ilaveten, hazırlanacak rehberler için öncelikli sektörler belirlenmiş ve genel çerçeve tartışılmıştır.

X