Denizel İstilacı Türler Yönetmelik Toplantısı, 26-27 Ağustos 2021 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi

Denizel İstilacı Türler Yönetmelik Toplantısı, 26-27 Ağustos 2021 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi

Denizel İstilacı Türler Yönetmelik Toplantısı, 26-27 Ağustos 2021 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi

“İstilacı Yabancı Türlerin girişinin ve yayılmasının önlenmesi ile yönetimi hakkında Yönetmelik” taslağı ile ilgili MarIAS mevzuat uzmanı Prof. Dr. Süheyla Suzan GÖKALP ALICA tarafından detaylı bir değerlendirme ve sunum yapılmış, eş zamanlı kurum görüşleri alınmış ve genel çerçeve tartışılmıştır.

X