Aslan Balığı Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Çalıştayı, 04-05 Kasım 2020 Tarihlerinde Gerçekleştirildi

Aslan Balığı Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Çalıştayı, 04-05 Kasım 2020 Tarihlerinde Gerçekleştirildi

Aslan Balığı Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Çalıştayı, 04-05 Kasım 2020 Tarihlerinde Gerçekleştirildi

Türkiye’nin denizlerinde şu ana kadar tespit edilen yaklaşık 500 denizel yabancı tür var ve bunların yaklaşık %10’u istilacı durumundadır. Denizlerimizdeki istilacı yabancı türlerinden biri olan, Aslan balığı (Pterois miles ve Pterois volitans), Akdeniz’de ilk kez görüldüğü 2012 yılından beri deniz ekosistemlerine zarar veriyor, yerli balık türleri ve omurgasızların azalmasına neden oluyor ve balıkçılığı olumsuz etkiliyor. Son derece istilacı olan aslan balığı, şaşırtıcı bir şekilde çok lezzetli ve sağlıklı. Sayılarının kontrol edilmesi, yayılmalarının önlenmesi ve aynı zamanda da geçim kaynağı ve sağlıklı bir gıdaya dönüşmesi için içinde olduğumuz bu durum bir fırsat oluşturuyor.

MarIAS Projesi bu kapsamda, Libya, Italya, Lübnan, İspanya, USA, KKTC, Cezayir, Israil, Hırvatistan, Malta gibi ülkelerden birçok uzmanın katılımıyla 04-05 Kasım, 2020 tarihleri arasında bir çalıştay düzenlemiş ve Aslan balığı ile ilgili dünyada ve Türkiye’de mevcut uygulamalar, gelecek ile ilgili atılması gereken adımlar tartışılmıştır.

X