Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Strateji ve Eylem Planı-UBSEP (2007) ve Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Eylem Planı-UBEP (2018-2028)

Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Strateji ve Eylem Planı-UBSEP (2007) ve Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Eylem Planı-UBEP (2018-2028)

BM Biyoçeşitlilik Sözleşmesi’nin 6. Maddesi gereğince Sözleşmeye taraf ülkeler Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı (UBSEP) hazırlamakla ve güncelleştirmekle yükümlü tutuldu. Bu doğrultuda birbirinin devamı niteliğinde hazırlanan her iki belge, istilacı tür girişlerinin belirlenmesi ve izlenmesi, tür girişlerinin önlenmesi ve kontrol altına alınması, türlerin griş ve yerleşmelerini önlemeye yönelik gerekli tedbirlerin alınması ile ilişkili stratejik amaçlar ve hedefler içerir.

Detaylı bilgi için Nuh’un Gemisi web sitesini takip edebilirsiniz.

X