Su Ürünleri Kanunu (RG: 4/4/1971 tarih ve 13799 sayı)

Su Ürünleri Kanunu (RG: 4/4/1971 tarih ve 13799 sayı)

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu “denizlerde ve içsularda bulunan bitkiler ile hayvanlar ve bunların yumurtaları” olarak tanımlanan su ürünlerinin korunması, istihsali ve kontrolüne ilişkin hususları düzenler.

“Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 22.11.2019 tarihli ve 30956 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun genel gerekçesi; “su ürünlerinin sürdürülebilir yönetimi ve sulardaki biyoçeşitliliğin ve yaşam alanlarının korunması, su kaynaklarında doğal türlerin korunması, istilacı ve yabancı türlerin kaynaklarımızda yayılmasının önlenmesine yönelik balıklandırma faaliyetlerinin kurallara bağlanması, doğal kaynakların korunması amacıyla su ürünlerinin kaçak yollardan yurtdışına çıkarılması ve canlı olarak yurtiçine sokulmasının engellenmesi”dir.

Mevzuat metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.

X