İstilacı Yabancı Türler ile İlgili Mevzuat Analizi, 2019

İstilacı Yabancı Türler ile İlgili Mevzuat Analizi, 2019

Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan faaliyetlerden birisi de “denizel ve kıyı sulak alan ekosistemlerinde istilacı yabancı türlerin girişi, erken teşhisi, önlenmesi ve yönetimine ilişkin mevzuatın hazırlanması” olup, bu rapor İYT ile ilgili mevzuata ilişkin mevcut durumu ortaya koymayı amaçlıyor.

Proje kapsamında, proje danışmanı Doç. Dr. Süheyla Suzan Gökalp Alıca tarafından hazırlanan raporda, öncelikle İstilacı Yabancı Türler ile ilgili uluslararası ve bölgesel düzenlemeler, sonrasında da konuyla ilgili doğrudan ve dolaylı hükümler içeren ulusal mevzuat ile mevzuat tasarıları incelendi. Konuyla ilgili kurumların görev ve sorumluluklarını düzenleyen mevzuata yer verildi.

X