Gemi Balast Suları ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşme

Gemi Balast Suları ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşme

Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından 13 Şubat 2004 tarihinde IMO’nun Londra’daki genel merkezinde düzenlenen bir konferansta Gemi Balast Suları ve Sedimanları Kontrolü ve Yönetimi Uluslararası Sözleşmesi tamamlanarak üye ülkelerin imzasına sunuldu.

Balast Suları ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Sözleşmesi ile gemilerin balast sularına karışarak bir ekosistemden başka bir ekosisteme geçen ve ulaştıkları yerlerde istilacı olabilecek zararlı sucul organizmaların ve patojenlerin taşınmasının engellenmesi, azaltılması ve tamamen ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Türkiye, 13-17 Ekim 2014 tarihleri arasında düzenlenen Deniz Çevresini Koruma Komitesi (MEPC) 67. Dönem toplantılarında sözleşmeyi imzalayarak, sözleşmeye taraf oldu.

Orijinal metne bu linkten ulaşabilirsiniz.

X