Barselona Sözleşmesi (Akdeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi) / Korunan Alanlar Protokolü

Barselona Sözleşmesi (Akdeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi) / Korunan Alanlar Protokolü

Protokol, Taraf Ülkeleri “doğadaki yerli olmayan ya da genetik olarak değiştirilmiş türlerin ülkelere girişlerini düzenlemek ve ekosistemlerin, habitatların ya da türlerin üzerinde zararlı etkilere yol açabileceğinden ötürü bu türleri yasaklamak için uygun önlemleri almaya” davet eder. Türkiye’de 22 Ağustos 2002 tarihli ve 24854 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu çerçevede, “Akdeniz’deki Tür Girişleri ve İstilacı Türler ile İlgili Eylem Planı” hazırlandı ve faaliyet planı oluşturuldu.

Detaylı bilgi için UNEP web sitesini takip edebilirsiniz.

X